ثبت نام / ورود
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
دسته بندی: مانگا
دسته بندی: مانگا

مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1

مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1

پیش نمایش
موجود نیست
معرفی کوتاه

دنیای حماسی بازی Elden Ring که برنده جوایز متعددی شد، تبدیل به یک کمدی آبزورد می‌شود. Aseo The Tarnished را درحالی که که سفر خود را از Land Between شروع می‌کند تا در مسیری بسیار طولانی برای تبدیل شدن به Elden Lord دنبال کنید.

مشاهده مجموعه Elden Ring

نمونه کیفیت ویدئویی
ویژگی ها
زبان
انگلیسی
تعداد صفحات
178
جنس کاغذ
بالک
جنس جلد
جلد نرم
رنگ صفحات
سیاه و سفید (چند صفحه رنگی)
ابعاد
رقعی
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
مانگای Elden Ring: The Road to the Erdtree Vol.1
Developed by MOHAN21
ثبت پیام